Předběžná tržní konzultace k výběru strategického partnera - Chytrá čtvrť Špitálka - Fáze I
Datum poslední změny 24.06.2022 10:24:20

Cílem projektu chytré čtvrti na Špitálce (více informací o projektu zde: https://respitalka.brno.cz/) je revitalizace části dnešního průmyslového areálu Tepláren Brno, a.s., v moderní městskou čtvrť.

Pro realizaci této revitalizace hledá město Brno strategického partnera. V předstihu vyhlášení výběrového řízení chce město Brno formou tržních konzultací ověřit se zástupci možných strategických partnerů nastavení projektu tak, aby byl životaschopný na několik desítek let, udržitelný z hlediska jeho financování, a zároveň splňoval požadavky na moderní a technicky vyspělou výstavbu, která může být inspirací pro nový městský development v České republice i v Evropě. Zadavatel povede předběžné tržní konzultace s cílem připravit zadávací podmínky a informovat co nejširší okruh možných partnerů o svých záměrech a požadavcích.

Bližší informace k tržním konzultacím, včetně možnosti účasti na hromadné veřejné konzultaci dne 12. 4. 2022 v rámci první fáze předběžné tržní konzultace, naleznete v přiloženém Průvodním dopise.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace