Veřejná zakázka: Revitalizace Staré Ponávky – realizace etapy 11 – Soutok se Svratkou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 106
Systémové číslo: P20V00000106
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.08.2020
Nabídku podat do: 31.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace Staré Ponávky – realizace etapy 11 – Soutok se Svratkou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je

a) revitalizace toku Staré Ponávky při soutoku se Svratkou u ulic Konopná a Jeneweinova. Úkolem vybraného dodavatele je zhotovit stavební úpravy dle projektové dokumentace pro etapu 11 Soutok se Svratkou, zahrnující úpravy koryta a zeleně v okolí s výjimkou výstavby cyklostezky, která se v rámci této veřejné zakázky nebude realizovat (náklady na její realizaci nebudou předmětem hodnocení).

b) zařízení záležitosti pro Zadavatele, zahrnující zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a zastupování Zadavatele v řízení o užívání stavby a dalších činností dle odst. II.6 smlouvy (dále jen „zařízení záležitosti“).
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace, resp. ve shora uvedených projektových dokumentací, vč. soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy