Veřejná zakázka: Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1243
Systémové číslo: P23V00000259
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-036555
Datum zahájení: 15.08.2023
Nabídku podat do: 19.10.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Záměrem statutárního města Brna je navrhnout a realizovat soubor staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření na významném vodním toku Svitava. Součástí tohoto záměru je vedle návrhu protipovodňové ochrany přilehlého území také architektonicko-krajinářské a dopravní řešení navazujících ploch veřejných prostranství v celém řešeném úseku, které bude koncepčně a technicky navazovat na protipovodňová opatření a na okolní urbanistickou strukturu a plánované záměry. Výstupem bude komplexní návrh multifunkčního poříčního prostoru, který bude vedle základních vodohospodářských a ekologických funkcí plnit také nezbytné rekreační a pobytové služby. Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, poskytnutí součinnosti zadavateli a autorský dozor.
Bližší definice předmětu zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky