Veřejná zakázka: Zpracování studie proveditelnosti k projektu Sociálně zdravotní komplex Červený kopec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1423
Systémové číslo: P24V00000037
Datum zahájení: 09.02.2024
Nabídku podat do: 20.02.2024 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování studie proveditelnosti k projektu Sociálně zdravotní komplex Červený kopec
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti pro projekt výstavby 150 lůžkového zařízení nabízejícího kombinaci pobytové sociální služby a zdravotní péče na území města Brna. Studie proveditelnosti bude zaměřena na prověření aktuálních možností financování investiční akce (cca 1 mld. Kč) a jejího následného provozu (provozní náklady přes 100 mil. Kč/rok).

Výstupem plnění veřejné zakázky bude studie proveditelnosti, která by měla odpovědět na otázku, jaká varianta realizace projektu je pro město ekonomicky nejvýhodnější a nastínit možná rizika jednotlivých variant.

Součástí bude prezentace výsledků studie pro zástupce zadavatele (předpoklad 3 opakování) a dále konzultace směřující k realizaci doporučeného řešení vyplývajícího ze studie proveditelnosti (předpoklad 20 hodin).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky