Veřejná zakázka: Financování kultury v krajských městech ČR – srovnávací analýza

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1565
Systémové číslo: P24V00000179
Datum zahájení: 30.05.2024
Nabídku podat do: 14.06.2024 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Financování kultury v krajských městech ČR – srovnávací analýza
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je „Financování kultury v krajských městech ČR – srovnávací analýza“, jehož obsah je specifikován v obchodních podmínkách k veřejné zakázce (návrhu smlouvy), které tvoří přílohu č. 2 zadávacích podmínek.
Předmět plnění zahrnuje zejména následující body:
1. Rešerše již zhotovených analýz jednotlivých krajských měst a dalších relevantních zdrojů,
2. sběr dat,
3. čištění a přepis dat,
4. ověření dat,
5. vyhotovení závěrečné analýzy s ohledem na požadovaná zjištění, včetně dodání numerických datových sad ve formátu otevřených dat (např. excel – tabulka, která není formátovaná, začíná v buňce A1, na prvním řádku má názvy sloupců, data jsou jedinečná, CSV, XML) s potřebnou vizualizací dat formou grafů,
6. vytvoření prezentace výsledků pro veřejné projednávání
7. během realizace tvorby analýzy proběhnou minimálně 3 pracovní výbory,
8. po zpracování závěrečné verze proběhne připomínkování výstupu zadavateli a jím přizvaných odborníků, tyto připomínky musí zhotovitel vypořádat ve lhůtě stanovené ve smlouvě,
9. po odevzdání finální analýzy proběhne veřejné projednávání a prezentace díla pro potřeby objednavatele,
10. další úkoly přímo související s předmětem díla.
Zhotovitel předá jako výsledek práce finální verzi analýzy, včetně datových sad a vizualizací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy