Veřejná zakázka: Brno, Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 234
Systémové číslo: P20V00000234
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-046357
Datum zahájení: 28.12.2020
Žádost o účast podat do: 26.01.2021 23:59
Nabídku podat do: 21.06.2021 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Tichého s následnou obnovou komunikačních ploch. Stávající kanalizace z roku 1933 bude rekonstruována v profilu DN 300 délky 336,0 m a v profilu DN 400 délky 35,2 m. S kanalizační stokou bude provedena rovněž rekonstrukce kanalizačních přípojek v počtu 27 ks a v profilech DN 150 a DN 200 celkové délky 106,96 m. Vodovodní řad z roku 1924 bude vyměněn v profilu DN 80 a v délce 361,7 m a v profilu DN 100 a v délce 80,3 m. Současně s vodovodním řadem proběhne rekonstrukce vodovodních přípojek v počtu 24 ks a v celkové délce 236,6 m. Rozsah obnovy komunikace a chodníků je dán rozsahem úpravy kanalizace a vodovodu. Jedná se o celou ulici Tichého. Zpevněné plochy budou odvodněny příčným a podélným spádem do dešťových vpustí, napojených do kanalizace přípojkami DN150 z obetonované kameniny. Společně s obnovou vozovky bude provedena i obnova chodníků dotčených stavbou kanalizace a vodovodu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 998 113 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky