Veřejná zakázka: Brno, areál Pisárky – rekonstrukce budovy C

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 237
Systémové číslo: P20V00000237
Evidenční číslo zadavatele: 0089/ÚIS/21
Datum zahájení: 14.12.2020
Nabídku podat do: 28.12.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, areál Pisárky – rekonstrukce budovy C
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je:
I. vypracování prováděcí dokumentace stavby („PS“), která bude sloužit současně pro výběr zhotovitele stavby,
II. autorský dozor v průběhu realizace stavby.

Předmětem stavebních prací je provedení rekonstrukce budovy C v areálu ÚV Pisárky:
- rekonstrukce severní části objektu, včetně komunikačního uzlu zahrnujícího halu se schodištěm a výtahem,
- bude odbouráno jedno podlaží bočního nižšího křídla a provedeny asanace určených vnitřních stavebně technologických konstrukcí a prvků a provedeny úpravy celé severní části budovy,
- plochy bezprostředně navazující na severní část budovy C – zahrnující zpevněné a nezpevněné zatravněné plochy a stávající anglické dvorky pro pomocné osvětlení a větrání 1.PP.,
- severní část budovy C bude po navržení rekonstrukci sloužit převážně administrativním účelům.

Stavební objekt č. 01 – vlastní objekt:
- zahrnuje celkovou rekonstrukci vlastní části budovy C, jejíž součástí jsou také technická a technologická zařízení související s navrženou funkční a provozní náplní budovy.

Stavební objekt č. 02 – venkovní úpravy navazujících ploch:
- úprava stávajících a nové navržených zpevněných ploch a objektů,
- terénní a sadové úpravy,
- box pro kontejnery na tříděný odpad.

Objekt rekonstrukce centrální plynové kotelny není předmětem této projektové dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky