Veřejná zakázka: Zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci: Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a, na pozemku parc.č. 977 v k.ú. Zábrdovice.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 548
Systémové číslo: P21V00000306
Datum zahájení: 10.09.2021
Nabídku podat do: 29.09.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci: Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a, na pozemku parc.č. 977 v k.ú. Zábrdovice.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je zajištění veškerých nezbytných prací a výkonů inženýrské činnosti související se zabezpečením stavebního dozoru příkazce dle § 153 odst. 4 Stavebního zákona (zák. 183/2006 Sb. v platném znění), při realizaci akce „Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a, na pozemku parc.č. 977 v k.ú. Zábrdovice“, a koordinace bezpečnosti práce na staveništi, v souladu s §15 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a v souladu s jeho prováděcím předpisem – nařízením vlády č. 591/2006 Sb.
Konkrétní rozsah a podmínky výkonu prací technického dozoru a koordinátora BOZP budou sjednány příkazní smlouvou (příloha č.1).

Základní informace k realizované stavbě:
Jedná se o provedení celkové rekonstrukce domu na ulici Vranovská č. p. 365/1a v k. ú. Zábrdovice na bytový dům. V domě bude vybudováno celkem dvacet bytů, z toho osm startovacích bytů o dispozicích 1+kk, čtyři bezbariérové byty pro vozíčkáře o dispozicích 1+kk a osm bytů pro seniory v režimu domu s pečovatelskou službou o dispozicích 1+kk až 2+kk. Součástí předmětu veřejné zakázku bude rovněž vybudování evakuačního výtahu a další nezbytné stavební úpravy, nutné pro splnění podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Obestavěný prostor objektu je cca 7 495 m3, zastavěná plocha budovy činí 348,64 m2.

Předpokládaný termín zahájení výstavby: listopad 2021
Předpokládaná doba realizace: 365 dní od předání staveniště.
Místo plnění: Vranovská 365/1a, k.ú. Zábrdovice, Brno
Předpokládané náklady stavby: 52,5 mil. Kč bez DPH.

Odkaz na zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby zveřejněnou v EZAK: obsahuje zadávací PD včetně veškerých vyjádření DOSS, stavební povolení, vysvětlení ZD: https://ezak.brno.cz/vz00000477

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Název oddělení: BO
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bytový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, 2. patro, dveře č. 230

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy