Zakázka: Brno, Útěchovská – výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 838
Systémové číslo: P22V00000173
Evidenční číslo zadavatele: SML/0323/22
Datum zahájení: 03.06.2022
Nabídku podat do: 20.06.2022 23:59

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, Útěchovská – výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavebních prací v ulici Útěchovská je výstavba dešťové a splaškové kanalizace v celkové délce 468 m, kanalizačních přípojek v celkové délce 186,7m, rekonstrukce vodovodu v délce 448 m a vodovodních přípojek v délce 452,5 m. Následně bude komunikace zapravena v nezbytném rozsahu včetně odvodnění.

Kanalizace a kanalizační přípojky:
Výstavba dešťové kanalizace bude probíhat od stávající šachty v křižovatce s ulicí Dohnalova po křižovatku s ulicí Na Kovárně. Do ulic Dohnalova a Loučná budou vysazeny odbočky dešťové stoky v profilu DN 400. Dešťová kanalizace bude provedena z železobetonových trub v profilu DN 600 v délce cca 234,0 m, v profilu DN 500 a v délce cca 139,0 m a v profilu DN400 v délce 21,5m. Splašková kanalizace bude provedena z kameninových trub v profilu DN 300 a v délce 73,50 m. Kanalizační přípojky budou provedeny z kameninových trub v počtu 29 ks v jednotném profilu DN 150 a v celkové délce 186,7 m.

Vodovod a vodovodní přípojky:
Vodovodní řad bude proveden otevřeným výkopem z potrubí z tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou v profilech DN 80 délky 3 m, DN 100 délky 47 m a DN 200 délky 398 m. Zálivy budou provedeny do ulic Dohnalova, Loučná, Výzkumní a Na Kovárně, vodovodní přípojky budou vyměněny v celkové délce 452,50 m. Před zahájením prací na vodovodu bude provedena výstavba náhradního zásobení vodou z PE 100 RC 160x9,5 mm v délce 410 m, na které budou přepojeny stávající vodovodní přípojky z pravé i levé strany v celém úseku.

Komunikační plochy budou zapraveny v nezbytně nutném rozsahu včetně odvodnění.

POZOR, v případě položky stavebního objektu SO 90 „Pasportizace objektů“ zadavatel požaduje, aby pasportizaci objektů provedl soudní znalec pro příslušný obor stavebnictví.

Podrobnější informace o provedení stavby jsou v projektové dokumentaci „Brno, Útěchovská – rekonstrukce vodovodu“ vypracované společností AQUA PROCON s.r.o. v červnu 2020 a v projektové dokumentace „Brno, Útěchovská – výstavba dešťové kanalizace“ vypracované společností JV PROJEKT VH s.r.o. z července 2021.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Sektorová veřejná zakázka
 • Předpokládaná hodnota: 49 703 748 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky