Veřejná zakázka: Technická studie "Most Vinohradská"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 979
Systémové číslo: P22V00000313
Datum zahájení: 28.11.2022
Nabídku podat do: 16.12.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technická studie "Most Vinohradská"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ulice Vinohradská kříží mimoúrovňově železniční trať Brno-Přerov, kterou podchází pod klenutým železničním mostem jen jedním jízdním pruhem. Samotná komunikace je v profilu železničního mostu situována na silničním mostě nad vodotečí z Černovického hájku. Parametry jak železniční tratě, tak i komunikace zúžené do jednopruhové vozovky dlouhodobě nevyhovují. Původně byla přestavba železničního mostu součástí souboru staveb „Přestavba železničního uzlu Brno“, ze kterého byla ovšem po rozhodnutí Správy železnic s.o. vyjmuta. Nadále se ovšem
předpokládá tuto železniční trať výhledově přestavět na dvojkolejnou a vést po ní Metropolitní dráhu (dříve pojmenovávanou Severojižní kolejový diametr). V současné době ovšem Správa železnic s.o. připravuje prostou rekonstrukci tohoto mostu ve stávajícím jednokolejném řešení – tedy bez zásahu do jeho založení. Tímto by se na řadu let stabilizoval nevyhovující stav komunikačního podjezdu i problematické odvodnění lokality. Realizace této železniční stavby je odhadována na rok 2024. Zadávaná studie má tedy najít řešení rekonstrukce problematického dvojmostí i s možností fungování jak silniční, tak i železniční infrastruktury ve všech fázích postupné přestavby této lokality. Zpracovaná technická studie bude podkladem pro následující stupeň projektové přípravy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy