Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění činnosti technického dozoru investora při realizaci staveb zahájených objednatelem – rámcová dohoda
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2021 08.10.2021 12:00
Objekty bývalé LDN na Červeném kopci v Brně – bourací práce objekt B
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2021 06.09.2021 09:00
Zajištění geodetických služeb při realizaci staveb zahájených objednatelem – rámcová dohoda
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2021 08.10.2021 12:00
Zajištění činnosti - dendrologický průzkum při zabezpečení a realizaci staveb zahájených objednatelem – rámcová dohoda
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2021 08.10.2021 12:00
Zajištění činnosti koordinátora BOZP při zabezpečení a realizaci staveb zahájených objednatelem – rámcová dohoda
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2021 08.10.2021 12:00
Kontaktní centrum Koliště - projektová dokumentace a autorský dozor
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.08.2021 10.09.2021 12:00
Rozšíření aplikace ENERGYBROKER
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.08.2021 26.08.2021 10:00
Výstavba plotu v lokalitě Sadová
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.08.2021 11.10.2021 12:00
Osobní ochranné prostředky – filtrační polomasky (respirátory) třídy FFP2 pro Magistrát města Brna II
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2021 03.09.2021 09:00
Počty přítomného obyvatelstva od mobilního operátora
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.08.2021 20.09.2021 12:00
Mládežnické klubovny pod Bílou horou
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2021 11.10.2021 12:00
Síťová infrastruktura pro redundantní AIS
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2021 31.08.2021 09:00
Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná
podlimitní Zadáno 19.08.2021 09.09.2021 12:00
Dopravně technická studie „Dolní louky, parkoviště pro ZOO a navazující aktivity - Kníničky“
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.08.2021 31.08.2021 12:00
Oprava dlažby na horní zahradě MŠ Veslařská 350/256, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.08.2021 24.08.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016