Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dopravní a technické propojení ulice Rakovecké a Rakovecké zátoky
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2021 15.10.2021 23:59
Brno, Kopečná - odstranění havarijního stavu, provizorní vodovod a plynovod
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2021 30.09.2021 12:00
Brno, Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.09.2021 08.10.2021 23:59
Pasportizace a aktualizace lokalit typu brownfields bez majetkové účasti statutárního města Brna a vyhledávací studie nově vzniklých brownfieldů
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2021 11.10.2021 12:00
Komunikace nového územního plánu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2021 20.10.2021 10:00
Zajištění činnosti – arboristické ošetření stromů
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.09.2021 11.10.2021 12:00
Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Brno, Štolcova 51 – výběr zpracovatele projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2021 30.09.2021 23:59
DPS Bedřichovická – výkon TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2021 29.09.2021 11:00
Nákup skeneru
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2021 24.09.2021 09:00
Studie adaptačních opatření na využití srážkových vod
podlimitní Zadáno 15.09.2021 05.10.2021 10:00
Brno, Mendlovo náměstí – kanalizace a vodovod
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.09.2021 11.10.2021 23:59
Zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci: Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a, na pozemku parc.č. 977 v k.ú. Zábrdovice.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2021 29.09.2021 11:00
Kancelářský nábytek pro Magistrát města Brna
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2021 15.09.2021 08:30
Brno, Veslařská II – drobná rekonstrukce vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2021 17.09.2021 23:59
Brno, Obvodová (Bystrcký most) – drobná rekonstrukce vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2021 17.09.2021 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016