Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nový park pro Sadovou - Královo Pole
podlimitní Zadáno 23.04.2020 25.05.2020 12:00
Úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku Magistrátu města Brna a poskytování služeb obsluhy veřejného sociálního zařízení v objektu Nádražní 10 v Brně
nadlimitní Zadáno 23.04.2020 08.07.2020 10:00
Oprava havarijního stavu vnitřních rozvodů kanalizace, ÚT a rozvodů vody v bloku B, WZaMŠ, Plovdivská 8, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2020 11.05.2020 10:00
Technická studie "Rekonstrukce křižovatky Křižíkova - Kociánka"
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2020 04.05.2020 12:00
Brno, Loučná - výstavba dešťové kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2020 04.05.2020 23:59
Přístavby Základní a mateřské školy Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec
podlimitní Zadáno 14.04.2020 15.05.2020 10:00
Brno, Primární kolektor - drobná rekonstrukce vodovodu, etapa III
podlimitní Zadáno 14.04.2020 24.07.2020 23:59
Projekce podpůrných sloganů na budovy ve městě Brně
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.04.2020 20.04.2020 10:00
Oprava střechy A SPORT hotel, Vodova 108, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020 24.04.2020 14:00
Výstavba objektů Kociánka – projektová dokumentace a další služby
nadlimitní Zadáno 09.04.2020 20.05.2020 10:00
Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou – projektová příprava stavby
podlimitní Zadáno 06.04.2020 30.04.2020 10:00
Tvorba a provoz webové platformy města Brna – opakované řízení
nadlimitní Hodnocení 30.03.2020 06.01.2021 10:00
Dodávka pracovních stanic pro statutární město Brno
podlimitní Zadáno 26.03.2020 02.06.2020 10:00
Pohodlný cyklopříjezd k přehradě – vyhledávací studie
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2020 15.04.2020 12:00
Domov pro seniory Nopova
nadlimitní Hodnocení 23.03.2020 25.08.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11  ››