Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MENDLOVO NÁMĚSTÍ - ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - PRŮZKUMY
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2020 21.08.2020 07:30
MENDLOVO NÁMĚSTÍ - ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2020 21.08.2020 07:30
Bytový dům Mostecká 10, Brno-zařízení sociálních služeb – vnitřní vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2020 24.08.2020 12:00
Revitalizace Staré Ponávky – realizace etapy 11 – Soutok se Svratkou
podlimitní Příjem nabídek 05.08.2020 27.08.2020 10:00
Prověřovací studie „Cyklostezka Svitavská, úsek Tkalcovská“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2020 20.08.2020 12:00
Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova – vybavení učeben
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2020 21.08.2020 17:00
PASPORTIZACE A AKTUALIZACE LOKALIT TYPU BROWNFIELDS S MAJETKOVÝM PODÍLEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA DO 50 %
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2020 17.08.2020 12:00
Log management
nadlimitní Prokazování kvalifikace 31.07.2020 02.09.2020 10:00
Rekonstrukce ulice Lesnická
nadlimitní Prokazování kvalifikace 20.07.2020 24.08.2020 23:59
Pojišťovací makléř
nadlimitní Příjem nabídek 17.07.2020 16.09.2020 10:00
Brno, VDJ Kamenný vrch 2x1000 m3 - rekonstrukce oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2020 21.07.2020 23:59
Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru
nadlimitní Hodnocení 08.07.2020 10.08.2020 10:00
Brno, Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
podlimitní Hodnocení kvalifikace 03.07.2020 30.07.2020 23:59
Studie adaptačních opatření na využití srážkových vod
podlimitní Hodnocení 02.07.2020 23.07.2020 10:00
Onkologicky léčené děti v Brně
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2020 15.07.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››