Veřejné zakázky Statutárního města Brna

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Brno
IČO: 44992785
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Technická studie "Most Vinohradská"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2022 16.12.2022 12:00
Offsetové a digitální tiskové práce pro MMB
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2022 05.12.2022 12:00
Technická studie „Studie prodloužení tramvajové trati z Komárova do Modřic, I. etapa“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 09.12.2022 12:00
Služby v oblasti podnikové architektury (Enterprise architecture)
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2022 23.11.2022 10:00
Audit přístupnosti webové platformy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2022 29.11.2022 10:00
Doplnění licencí nezbytných k rozšíření funkcionalit přestupkového a správního řízení včetně potřebného rozšíření poplatkové agendy DDP
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.11.2022 23.11.2022 10:00
Brno, ČS odpadních vod K 360 Jižní centrum - rekonstrukce objektu
podlimitní Prokazování kvalifikace 14.11.2022 08.12.2022 23:59
Brněnský metropolitan 2023–2024
nadlimitní Příjem nabídek 07.11.2022 12.12.2022 10:00
Upgrade síťových prvků Archivu města Brna
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.11.2022 11.11.2022 10:00
Zajištění technické podpory e-spis LITE
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.11.2022 11.11.2022 10:00
Výměna páteřního rozvodu vody
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2022 15.11.2022 12:00
Školení a konzultace k novým verzím e-Spisu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.11.2022 11.11.2022 10:00
Catering v rámci divadelních představení
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.10.2022 07.11.2022 08:00
REKONSTRUKCE NN A SV PAVILONU „C“ WALDORFSKÁ ŠKOLA BRNO – STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
podlimitní Hodnocení 31.10.2022 22.11.2022 09:00
Technická studie „Doprava na území hradu Špilberk“
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.10.2022 18.11.2022 12:00
všechny zakázky