Veřejné zakázky Statutárního města Brna

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Brno
IČO: 44992785
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sanace svahu Zouvalka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2023 12.04.2023 11:00
Klubovny pro děti i seniory v Medlánkách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2023 24.04.2023 12:00
Hybešova 12 - oprava dvora a přízemí chodby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2023 11.04.2023 12:00
Zamilovaný hájek budoucím generacím - terénní úpravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2023 19.04.2023 12:00
Malinovského nám. 3 v Brně - zřízení kamerového systému.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2023 06.04.2023 12:00
Aktualizace a rozšíření vizuální identity #brno2050
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 17.04.2023 12:00
Zpracování stavebně technického průzkumu a zhodnocení stavu konstrukce chladící věže
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 05.04.2023 12:00
Aktualizace Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu SECAP včetně přepočtu emisní bilance CO2 za období let 2016 až 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 03.04.2023 23:59
Osobní vozidla pro Magistrát města Brna
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 03.04.2023 12:45
Prověřovací studie „Dopravní obslužnost sídliště Lesná veřejnou dopravou“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2023 03.04.2023 12:00
Odborné posouzení sesuvu svahu v k.ú. Obřany
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2023 04.04.2023 12:00
Kraví hora 1 a Staňkova 47 v Brně, projektová dokumentace na opravu střechy
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.03.2023 28.03.2023 10:30
Napij se! - pítka v Brně 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2023 05.04.2023 12:00
Oprava hydroizolace dvou budov – FC Srbská
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2023 27.03.2023 12:00
Malotraktor na úpravu zeleně – haly Vodova
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2023 22.03.2023 12:00
všechny zakázky