Veřejné zakázky Statutárního města Brna

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Brno
IČO: 44992785
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Vojtova7,9 – pohotovostní služba bytového komplexu“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.10.2020 11.11.2020 11:30
Brno, Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
podlimitní Příjem nabídek 22.10.2020 09.11.2020 23:59
Pítka v Brně - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2020 09.11.2020 12:00
Technická studie „Optimalizace zastávek MHD v oblasti Rosického náměstí úsek Blatného – Podveská“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2020 03.11.2020 12:00
Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor
nadlimitní Příjem nabídek 19.10.2020 20.11.2020 10:00
Dominikánské nám. 1 v Brně - stavební opravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2020 29.10.2020 11:00
Jakubské nám. 5 oprava sociálního zařízení ve 2.NP
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.10.2020 26.10.2020 13:00
Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2021–2025
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2020 09.11.2020 14:00
Výměna 6 ks stožárů osvětlení včetně kabeláže v areálu Waldorfské základní a mateřská školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.10.2020 26.10.2020 12:00
Bratislavská 68 v Brně - stavební opravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2020 29.10.2020 13:30
Malinovského nám. 3 v Brně -stavební úpravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2020 29.10.2020 13:30
Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2020 06.11.2020 12:00
Dodávka a montáž UV lampy na Městském plaveckém stadionu Lužánky
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.10.2020 22.10.2020 08:00
Opravy prostor pod rampou kostela sv. Michala, Dominikánské nám.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2020 02.11.2020 13:30
Prověřovací studie „Ověření potřebnosti vytvoření systému P+R a P+G parkovišť“
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.10.2020 20.10.2020 12:00
všechny zakázky