Veřejné zakázky Statutárního města Brna

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Brno
IČO: 44992785
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sportovní hala Obřanská 13 – rekonstrukce sportovní plochy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2024 20.06.2024 10:00
Brno, Nováčkova IV, Husovická I – rekonstrukce kanalizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2024 25.06.2024 23:59
Waldorfská škola Brno - multifunkční tlaková pánev s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2024 21.06.2024 10:30
Orlí 7 v Brně - stavební opravy v bytě č. 21
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2024 19.06.2024 12:00
Oprava PVC a učebny u tělocvičny na objektu Lipová 18 v Brně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2024 18.06.2024 12:00
Výstavba DPS, MŠ, TI v lokalitě Tuřany – Holásky
nadlimitní Příjem nabídek 04.06.2024 15.07.2024 10:00
Nábytek do prostor Magistrátu města Brna
nadlimitní Příjem nabídek 03.06.2024 08.07.2024 09:00
Elektronické řešení poskytování dotací z rozpočtu města Brna
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2024 10.06.2024 10:00
Konzultační, vzdělávací a auditorské služby v oblasti problematiky Registru smluv
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2024 10.06.2024 10:00
Oprava dešťového svodu - Lány 34
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2024 14.06.2024 12:00
ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků
podlimitní Příjem nabídek 30.05.2024 21.06.2024 10:00
Gromešova 1 - oprava střechy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2024 13.06.2024 12:00
Financování kultury v krajských městech ČR – srovnávací analýza
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2024 14.06.2024 12:00
SŠUM Táborská 185 - odstranění vlhkosti
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2024 12.06.2024 12:00
Dominikánské nám. 1 v Brně - zřízení chlazení v zasedací místnosti č. 32.
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2024 06.06.2024 12:00
všechny zakázky