Veřejné zakázky Statutárního města Brna

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Brno
IČO: 44992785
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování dokumentů – Sociodemografická analýza Brna a Brněnské metropolitní oblasti; Atlas Brněnské metropolitní oblasti 2021+
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2023 19.06.2023 12:00
ZUŠ Palackého 146 - oprava podlahy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2023 19.06.2023 12:00
ZŠ Palackého 70 - oprava podlahy a obkladů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2023 19.06.2023 12:00
Stavebně - technický průzkum mostu a stěn koryta pro projekt „Revitalizace Staré Ponávky - etapa 4.2 - Teplárny - hl. vstup“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.06.2023 12.06.2023 23:00
Výcvik v metodě Critical Time Intervention
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.06.2023 12.06.2023 12:00
ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně
podlimitní Příjem nabídek 01.06.2023 20.06.2023 12:00
Dominikánské nám. 1 v Brně - stavební opravy v přízemí.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 09.06.2023 12:00
Přestavba výměníkové stanice Zderadova 3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2023 19.06.2023 12:00
Rekonstrukce IC Zámečnická
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2023 15.06.2023 10:00
Masná 5 – výměníková stanice ( změna parního ohřevu za horkovodní )
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2023 05.06.2023 12:00
Zderadova 5 – výměníková stanice ( změna parního ohřevu za horkovodní )
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2023 05.06.2023 12:00
Čechyňská 15 – výměníková stanice (změna parního ohřevu za horkovodní)
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2023 05.06.2023 12:00
Opravy bytů č.7 a č.10 v bytovém domě Vondrákova 9
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2023 05.06.2023 12:00
Návrh změny ÚPmB – B174_p357_22
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.05.2023 05.06.2023 10:00
Územní studie Akademická - Kamenice
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2023 26.05.2023 10:00
všechny zakázky