Veřejné zakázky Statutárního města Brna

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Brno
IČO: 44992785
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojízdné schody v podchodu u nádraží
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.02.2021 22.03.2021 12:00
Cyklistická stezka Hladíkova
podlimitní Příjem nabídek 24.02.2021 15.03.2021 09:00
Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá – výkon TDI a BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.02.2021 17.03.2021 11:00
Pohotovostní služba bytového domu Cejl 75,77
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2021 24.03.2021 11:30
ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence – úpravy související s PBŘ
podlimitní Příjem nabídek 22.02.2021 11.03.2021 12:00
MEDIÁLNÍ NÁKUP - REKLAMNÍ PROSTOR V REGIONÁLNÍCH RÁDIÍCH
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2021 15.02.2021 12:00
Kancelářské potřeby a xerografický papír
podlimitní Příjem nabídek 05.02.2021 25.02.2021 08:00
Provozovatel Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
nadlimitní Prokazování kvalifikace 04.02.2021 09.03.2021 10:00
Provádění pravidelného úklidu společných prostor v domech: Čechyňská 15, Masarykova4, Dukelská 88, Jánská 18, Josefská 21, Tržní 2, Mostecká 12, Starobrněnská 14 v Brně
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2021 19.02.2021 10:00
Pronájem reklamních ploch v užším centru města Brna
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2021 08.02.2021 12:00
PASPORTIZACE A AKTUALIZACE LOKALIT TYPU BROWNFIELDS BEZ MAJETKOVÉHO PODÍLU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.02.2021 08.02.2021 12:00
ZŠ Pastviny – rekonstrukce školního bazénu – vnitřní vybavení
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.02.2021 17.02.2021 14:00
Nákup 2 ks požárních automobilů CAS 20 s příslušenstvím
nadlimitní Příjem nabídek 01.02.2021 09.03.2021 08:00
Pumptrack a parkour v Medlánkách
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.01.2021 12.02.2021 12:00
„Dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami“ - TDS
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2021 08.02.2021 14:00
všechny zakázky