Soutěž o návrh: Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

Informace o soutěži o návrh

fáze soutěže o návrh Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 1328
Systémové číslo: P23V00000343
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-050607
Datum zahájení: 03.11.2023
Návrh podat do: 01.03.2024 15:00

Název a popis předmětu

 • Název: Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je zpracování autorského výtvarného návrhu na realizaci uměleckého díla k poctě královny Elišky Rejčky a zpracování architektonicko-krajinářského řešení plochy pozemku p. č. 5/2 v k. ú. Staré Brno formou architektonicko-výtvarné studie za účelem umístění uměleckého díla.

Vzhledem k historickému a kulturnímu kontextu se jedná o významné veřejné prostranství v historické části Brna před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, jehož současný stav vyžaduje komplexní přístup k řešení. Zadavatel od návrhu očekává, že soutěž přinese kvalitní příklady provázaného pojetí uměleckého díla ve veřejném prostoru. Úprava veřejného prostranství by měla s uměleckým dílem vytvořit harmonický celek, který vytvoří kvalitní veřejné prostranství podporující historickou a kulturní hodnotu místa a zvýší tak atraktivitu lokality Starého Brna.

Cílem soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže a najít vhodného zhotovitele uměleckého díla a projektové dokumentace, který bude dodavatelem plnění následné veřejné zakázky uvedené v odst. 3.2 a 3.3 soutěžních podmínek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřená soutěž o návrh
 • Režim: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Návrhy, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace - soutěžní podmínky

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy