Veřejná zakázka: Fotbalové centrum Brno-Lužánky - zázemí hřiště s umělou trávou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1343
Systémové číslo: P23V00000358
Datum zahájení: 08.11.2023
Nabídku podat do: 08.12.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Fotbalové centrum Brno-Lužánky - zázemí hřiště s umělou trávou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je stavba zázemí pro sportovce Fotbalového centra Brno-Lužánky. Obsahuje 4 šatny pro sportovce, 2 hygienické buňky, zázemí pro správce a rozhodčí s technickou místností. Celá stavba je sestavena z 6 kusů unimobuněk. Objekt bude založen na základových patkách, bude napojen na rozvod NN ze stávajícího rozvaděče. Voda bude odebírána z vnitroareálového vodovodu. Splaškové vody budou odváděny areálovou kanalizací. Na ploché střeše budou osazeny FVE panely. Součástí stavby je štěrková zpevněná plocha pro parkování. Součástí veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 702 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy