Veřejná zakázka: Komunikační kampaň na pokračování propagace destinační značky Brno True Story pro období 2021-2023

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 135
Systémové číslo: P20V00000135
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-032779
Datum zahájení: 17.09.2020
Nabídku podat do: 02.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komunikační kampaň na pokračování propagace destinační značky Brno True Story pro období 2021-2023
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování komplexních služeb při rozvoji destinační značky města Brna – Brno True Story, jejího kreativního a strategického vývoje, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci tvorby a kreativního a strategického řízení destinační značky města Brna. Jedná se o služby v oblasti marketingové komunikace s vysokým potenciálem integrovat všechny off-line a on-line aktivity města v rámci marketingové komunikace zaměřené na rozvoj a budování značky Brno True Story, a to v souladu s Programem rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016 – 2020 (dále též jen „Program“), jehož úplné znění tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace), v souladu s navazujícím strategickým dokumentem Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2021– 2025 (předpoklad dokončení – leden/únor 2021), v souladu s Brandbookem a s aktuálními požadavky a potřebami zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy