Veřejná zakázka: MŠ Šťouračova - výměna tepelných zdrojů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 291
Systémové číslo: P21V00000050
Datum zahájení: 22.04.2021
Nabídku podat do: 07.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ Šťouračova - výměna tepelných zdrojů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového venkovního NTL plynovodu od odběrného místa k objektu školky; domovní rozvod NTL plynovodu pro nový zdroj tepla; demontáž vybavení stávající kotelny; nové ústřední vytápění a ohřev vody, související měření a regulace.
Součástí veřejné zakázky není vlastní dodávka kondenzačních kotlů, ty musely být zakoupeny a provizorně nainstalovány ve stávající kotelně v loňském roce v rámci havarijní situace kotelny (ve výkazu výměr označeno „NENACEŇOVAT“).
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a poskytnutí součinnosti při zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy