Veřejná zakázka: DPS Bedřichovická – výkon TDS a BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 555
Systémové číslo: P21V00000313
Datum zahájení: 16.09.2021
Nabídku podat do: 29.09.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DPS Bedřichovická – výkon TDS a BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci: „DPS Bedřichovická“.
Základní informace k realizované stavbě:
Jedná se o využití prázdného pozemku p. č. 1095/2, k. ú. Slatina, o výměře 358 m2, jiná plocha a zahrady p. č. 1095/1, k. ú. Slatina, jiná plocha o výměře 758 m2, zapsaného na LV č. 10001 pro SMB. Na místě bývalého bytového domu Bedřichovická 563/19, jehož demolice proběhla v roce 2016 vznikne dům s pečovatelskou službou (DPS) složený ze dvou objektů A a B, s celkem 14-ti byty. Dům A bude třípodlažní, přístupný z ulice Bedřichovická i společného atria-zahrady a vznikne v něm celkem 8 bytů, z nichž 4 byty o vel. 2+kk budou určeny pro seniory a 4 byty o vel. 1+kk budou upravitelné. V přízemí vznikne společenská místnost, která bude sloužit k setkávání seniorů a nebytový prostor např. pro pečovatelskou službu. Dům B bude umístěn v zahradě, bude dvoupodlažní se 6 byty o vel. 2+kk. Přístupný bude z ulice Mikulčická nebo přes dům A z ulice Bedřichovická.
PD je zpracována v souladu s materiálem „Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (2030) – statutární město Brno“, který stanovuje zásady šetrnosti k životnímu prostředí s ohledem na snížení uhlíkové stopy a využití obnovitelných zdrojů (stavbou i provozem domu). V domech je navržena rekuperace. Domy budou pomocí dvou předávacích stanic napojeny na teplovodní rozvod Tepláren Brno, a.s.
Dne 9. 5. 2019 vydal SÚ Brno-Slatina na akci ÚR s nabytím právní moci (dále jen NPM) dne 11. 6. 2019.
Dne 31. 5. 2021 vydal SÚ Brno-Slatina na akci stavební povolení (dále jen SP) s NPM dne 22. 6. 2021.
Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v dokumentaci pro provedení stavby, zpracované společností ZEBRONA s.r.o, která bude současně provádět i autorský dozor stavby.

Předpokládaný termín zahájení výstavby: listopad 2021
Doba realizace: 11 měsíců od předání staveniště
Předpokládané náklady stavby: 40 mil. Kč bez DPH

Odkaz na zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby zveřejněnou v EZAK:
obsahuje zadávací PD včetně veškerých vyjádření DOSS, stavební povolení, vysvětlení ZD.
https://ezak.brno.cz/contract_display_492.html

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Název oddělení: BO
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
sekretariát Bytového odboru Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, 2. patro, dveře č. 230

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky