Veřejná zakázka: Výstavba DPS, MŠ, TI v lokalitě Tuřany – Holásky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1578
Systémové číslo: P24V00000192
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-025539
Datum zahájení: 04.06.2024
Nabídku podat do: 15.07.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba DPS, MŠ, TI v lokalitě Tuřany – Holásky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě domu s pečovatelskou službou včetně vjezdu a mateřské školy a výstavby technické a dopravní infrastruktury (mimo úseku A1), a to v zastavěném území při jižním okraji statutárního města Brna, katastrálního území Holásky, které je součástí městské části Brno-Tuřany.

Stavební objekty Vjezdu do garáže (tj. SO 06I, SO 06 II, SO 06III, SO07a, zejména dle schématu členění budou realizovány společně ve prospěch zadavatele statutární město Brno a zadavatele KOMFORT, a.s., a to na základě návrhu smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Zbývající stavební objekty (dle technické specifikace) budou realizovány výlučně ve prospěch zadavatele statutární město Brno, a to na základě návrhu smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje, že předmět veřejné zakázky není rozdělen na části ve smyslu § 101 ZZVZ. Vybraný dodavatel bude realizovat předmět plnění jako jeden celek, a to na základě dvou smluv (v případě provedeného rozdělení předmětu plnění na 2 části se jedná se o vymezení ve smyslu dílčích plnění, nikoliv o části veřejné zakázky dle § 101 ZZVZ).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy