Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace Staré Ponávky – realizace etapy 11 – Soutok se Svratkou
podlimitní Zadáno 05.08.2020 31.08.2020 10:00
Prověřovací studie „Cyklostezka Svitavská, úsek Tkalcovská“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2020 20.08.2020 12:00
PASPORTIZACE A AKTUALIZACE LOKALIT TYPU BROWNFIELDS S MAJETKOVÝM PODÍLEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA DO 50 %
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.07.2020 17.08.2020 12:00
Log management
nadlimitní Zadáno 31.07.2020 20.10.2021 10:00
Brno, Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace (úsek stavby Š10-Š15)
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2020 06.08.2020 23:59
Rekonstrukce ulice Lesnická
nadlimitní Hodnocení 17.07.2020 09.11.2020 23:59
Brno, VDJ Kamenný vrch 2x1000 m3 - rekonstrukce oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2020 21.07.2020 23:59
Brno, Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2020 27.07.2020 09:00
Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru
nadlimitní Zadáno 08.07.2020 10.08.2020 10:00
Oprava sociálních zařízení žáků - blok A, vnitřních rozvodů kanalizace, topení a vody - blok A, B Waldorfská základní a mateřská škola, Plovdivská 8, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 20.07.2020 08:00
Brno, Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
podlimitní Hodnocení 03.07.2020 23.11.2020 23:59
Onkologicky léčené děti v Brně
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2020 15.07.2020 12:00
Koupě pozemků 3251/72, 93, 99, 106 a 119, 8239/10, 27 a 33, 8240/4 a 8241/3, vše v k.ú. Bystrc
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2020 30.06.2020 00:00
Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšní
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2020 15.07.2020 12:00
Brno, křižovatka Rybnická Kluchova - výměna vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2020 10.07.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016