Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění činnosti – arboristické ošetření stromů
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.09.2021 11.10.2021 12:00
Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Brno, Štolcova 51 – výběr zpracovatele projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2021 30.09.2021 23:59
DPS Bedřichovická – výkon TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2021 29.09.2021 11:00
Nákup skeneru
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2021 24.09.2021 09:00
Studie adaptačních opatření na využití srážkových vod
podlimitní Zadáno 15.09.2021 05.10.2021 10:00
Brno, Mendlovo náměstí – kanalizace a vodovod
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.09.2021 11.10.2021 23:59
Kancelářský nábytek pro Magistrát města Brna
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2021 15.09.2021 08:30
Brno, Veslařská II – drobná rekonstrukce vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2021 17.09.2021 23:59
Brno, Obvodová (Bystrcký most) – drobná rekonstrukce vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2021 17.09.2021 23:59
Brno, Bauerova – drobná rekonstrukce vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2021 15.09.2021 23:59
Bentley Select – program podpory SW produktů Bentley
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2021 10.09.2021 10:00
Zajištění činnosti technického dozoru investora při realizaci staveb zahájených objednatelem – rámcová dohoda
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2021 08.10.2021 12:00
Objekty bývalé LDN na Červeném kopci v Brně – bourací práce objekt B
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2021 06.09.2021 09:00
Zajištění geodetických služeb při realizaci staveb zahájených objednatelem – rámcová dohoda
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2021 08.10.2021 12:00
Zajištění činnosti - dendrologický průzkum při zabezpečení a realizaci staveb zahájených objednatelem – rámcová dohoda
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2021 08.10.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016