Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup rychlého zásahového automobilu s příslušenstvím
nadlimitní Příjem nabídek 22.09.2023 26.10.2023 08:00
Brno, Pekařská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
nadlimitní Příjem nabídek 18.09.2023 22.11.2023 23:55
Malinovského nám. 3 v Brně - servis výtahu pater noster
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2023 26.09.2023 12:00
Osobní vozidlo s elektrickým pohonem
podlimitní Příjem nabídek 15.09.2023 12.10.2023 08:00
Husova 3 v Brně - výměna 7 ks oken
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.09.2023 22.09.2023 13:30
Dopravní informační centrum Brno - 3. etapa - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.09.2023 19.09.2023 09:00
Výměna oken na objektu Sládkova 45 v Brně
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2023 22.09.2023 12:00
Oprava bytů č. 141, 232 a 315 v objektu Jabloňová 22-28, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2023 21.09.2023 12:00
Oprava omítek a malba schodiště na objektu Moravské nám. 15, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2023 21.09.2023 12:00
Výměna dveří ke 44 bytům v bytovém objektu Jabloňová 22-28 v Brně
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2023 21.09.2023 12:00
Územní studie Areál Srbská, Brno-Královo Pole
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2023 15.09.2023 10:00
Vyhodnocení vlivů Změny ÚPmB – B172_p355_22 na udržitelný rozvoj území
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2023 15.09.2023 10:00
Orlí 7 v Brně - oprava sociálního zařízení v bytě č. 3
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2023 13.09.2023 12:00
Rekonstrukce NKP Špilberk – hydroizolační opatření III. etapa
podlimitní Příjem nabídek 01.09.2023 27.09.2023 10:00
Stavební úpravy sálu Břetislava Bakaly
podlimitní Hodnocení 30.08.2023 19.09.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››