Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III. část - IT vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2020 02.03.2020 10:00
Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí – vnitřní vybavení učeben - III. část - IT vybavení
VZ malého rozsahu Zadávání 14.02.2020
Přístavba a stavební úpravy Domova pro seniory Kosmonautů - projektová příprava stavby
podlimitní Zadáno 12.02.2020 13.03.2020 09:00
Pasportizace historických prvků objektu bývalé káznice, Bratislavská 68
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2020 21.02.2020 12:00
Technická infrastruktura Kníničky, Dolní louky
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2018 20.08.2018 12:00
Revitalizace staré Ponávky – etapa 4.2 Teplárny – hlavní vstup – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.04.2018 20.04.2018 00:00
Zpracování PD na akci DPS Kníničky
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2018 27.02.2018 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016