Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka docházkových terminálů a služby spojené s nastavením elektronické evidence docházky
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2021 15.07.2021 10:00
Oprava dlažby na horní zahradě MŠ Veslařská 350/256, Brno
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.07.2021 19.07.2021 10:00
Proces SEA – Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2021 16.07.2021 12:00
DEMOLICE OBJEKTU LOMENÁ NA PARCELE 213/1
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2021 16.07.2021 07:30
Projektová dokumentace - Stezka pro pěší na levém břehu řeky Svratky v k.ú. Komín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2021 21.07.2021 12:00
Brno, ČS Bystrc – rekonstrukce stavební části a technologie
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2021 23.07.2021 23:59
Hluková studie "Bytová výstavba kamenný vrch II"
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2021 12.07.2021 11:00
Cejl 75,77 - záruční servis vzduchotechniky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.06.2021 28.06.2021 00:00
Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Jana Broskvy, Brno-Chrlice
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.06.2021 07.07.2021 23:59
Brno, Primární kolektor – rekonstrukce vodovodu, etapa V
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2021 07.07.2021 23:59
Oprava schodů a plochy pod schody před vstupem do MŠ Štolcova 147/51, Brno
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.06.2021 02.07.2021 12:00
Mateřská škola v lokalitě Západní brána - projektová dokumentace a další služby
podlimitní Zadáno 17.06.2021 12.07.2021 10:00
Prodloužení hadice vysokotlakého hasícího zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2021 28.06.2021 12:00
Hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasiče
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2021 28.06.2021 12:00
Profesionální termokamery s příslušenstvím pro hasiče
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2021 28.06.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016