Veřejná zakázka: Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a kontaktního místa pro bydlení – projektová příprava stavby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 127
Systémové číslo: P20V00000127
Evidenční číslo zadavatele: 2373
Datum zahájení: 07.09.2020
Nabídku podat do: 22.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a kontaktního místa pro bydlení – projektová příprava stavby
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování projektové dokumentace pro stavební úpravy (rekonstrukci) budovy Křenová 6 a výkon autorského dozoru při provádění stavby. Účelem rekonstrukce 6podlažního domu s dvorní přístavbou je vytvoření vhodného prostoru, v němž budou občanům poskytovány odpovídající informace dle jejich životní situace, a to z oblasti sociální péče a sociálních služeb. Předpokládá se rovněž zřízení kontaktního místa pro bydlení, které bude zajišťovat komplexní informace pro žadatele o byt. Ve vstupních prostorách se uvažuje i se zřízením tréninkové kavárny pro nácvik pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
Jedná se o občanskou výstavbu se zaměřením na sociální péči. Veškeré úpravy tedy musí splňovat podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, platnou v době vydání stavebního povolení.
Další informace jsou obsaženy v přílohách č. 3 a 4 této zadávací dokumentace.
Projektová dokumentace bude zpracována v následujících stupních:
• dokumentace pro vydání stavebního povolení,
• dokumentace pro provádění stavby,
• projekt interiéru stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky