Veřejná zakázka: Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ulice Šámalova – zhotovitel

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1290
Systémové číslo: P23V00000305
Evidenční číslo zadavatele: Z2020-000739
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-051641
Datum zahájení: 09.11.2023
Nabídku podat do: 15.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ulice Šámalova – zhotovitel
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce řešící rozšíření ulice Šámalova mezi ulicemi Zábrdovická a Lazaretní pro možnost vybudování druhého plnohodnotného příjezdu do lokality Zbrojovka ve městě Brno (dále jen "stavba").
Stavba řeší úpravu stávajícího uličního profilu ulice Zábrdovická od zastávky Vojenská nemocnice po železniční most za zastávkou Kuldova. Součástí je i zásah do napojení jižních komunikací (Šámalova, Kuldova), beze změny jejich dopravního řešení. Směrem na sever dojde k vybourání stávající ulice Šámalova a objektů vlevo od komunikace (samostatná stavba), vznikne tak volný prostor pro novou komunikaci. Na severu je stavba ohraničena ulicí Lazaretní, která bude bez výraznější úpravy, dojde pouze k vytvoření nové křižovatky. Severně od ul. Lazaretní dojde k provizornímu napojení areálu Zbrojovka, křižovatka je ale připravena pro pokračování nové ulice Šámalova dál na sever areálem Zbrojovka.
Stavba řeší úpravu území zastavěného, využití bude obdobné jako využití stávající (komunikace, zelené plochy).
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 2 zadávací dokumentace (závazném návrhu smlouvy) a příloze č. 6 zadávací dokumentace (projektové dokumentaci).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 220 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy