Veřejná zakázka: Zajištění dronové show v rámci festivalu Ignis Brunensis 2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 271
Systémové číslo: P21V00000030
Evidenční číslo zadavatele: MMB/0121317/2021
Datum zahájení: 11.03.2021
Nabídku podat do: 29.03.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění dronové show v rámci festivalu Ignis Brunensis 2021
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dronové show v rámci festivalu Ignis Brunensis 2021, která bude dvakrát opakována, a to v měsíci srpnu roku 2021.
V rámci této veřejné zakázky bude vybraný dodavatel povinen zajistit:
a) samotné dronové show ve sjednaném termínu a v požadované délce;
b) potřebné množství pilotů, včetně všech souvisejících nákladů na tyto piloty;
c) vymodelování show;
d) přípravu hudebního doprovodu dronové show včetně ošetření autorských práv pro Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (OSA);
e) instalaci zvukové aparatury a vysílání hudebního doprovodu dronové show v místě konání v parku na Kraví hoře (další šíření zvukového doprovodu zajistí objednatel prostřednictvím FM rádia, pro tyto potřeby mu objednatel předá zvukový doprovod v digitální podobě);
f) přepravu, instalaci a deinstalaci potřebné techniky k zajištění provedení díla;
g) vyhrazení bezpečnostního prostoru (dopadové plochy) kombinací pevných kovových zábran a vymezovací pásky;
h) všechna nezbytná povolení, především u Úřadu pro civilní letectví, s výjimkou případného povolení úplné uzavírky pozemních komunikací a dopravního značení a záboru veřejného prostranství;
i) koordinaci dronové show s Festivalem planet pořádaným Hvězdárnou
a planetáriem Brno, příspěvkovou organizací, Kraví hora 522/2, Veveří, 616 00 Brno, IČO: 00101443, v termínu od 6. 8. 2021 do 12. 8. 2021.

Místem plnění bude park na Kraví hoře. Vybraný dodavatel bude dále povinen předložit zadavateli návrh vymodelování show včetně návrhu hudebního doprovodu dle písm. c) a d) předešlého odstavce, a to v termínu do konce měsíce června roku 2021.
Plánované dronové show se uskuteční v sobotu 7. 8. 2021 ve 21:30 a 23:00. Délka jedné show bude 8 min. Zadavatel si vyhrazuje do čtvrtka 5. 8. 2021 do 12:00 rozhodnout v závislosti na meteorologické situaci a přijatých opatření k zamezení šíření koronaviru SARS-Cov-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 o případném odložení konání na jiný den v měsíci srpnu roku 2021. V případě této změny není dodavatel oprávněn si účtovat vícepráce.

V případě, že by došlo k odložení dronové show z náhlých důvodů, tedy po datu 5. 8. 2021, 12:00, je uchazeč oprávněn si za přesunutí termínu naúčtovat tzv. vícepráce, jejichž nacenění je součástí nabídky uchazeče. Nabídková cena za vícepráce v tomto případě bude stanovena pro obě dvě varianty zvlášť.
Zadavatel upozorňuje, že počet dronů použitých během jedné show bude stanoven následně v závislosti na vymezení dopadové zóny a vytipování sledovacích míst tak, aby dronová show byla viditelná pro co nejširší veřejnost, za současného respektování finančního limitu zadavatele na tuto akci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky