Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhodnocení a analýza účinnosti současného OPVZ II. st. Březová nad Svitavou a analýza hydrogeologické stavby rajonu 4232 Ústecká synklinála
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2022 19.07.2022 23:59
Poskytnutí užívacích práv k právnímu informačnímu systému
nadlimitní Zadáno 23.06.2022 28.07.2022 10:00
Integrace systému GINIS a ICZ DESA
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2022 30.06.2022 10:00
Rozšíření serverového výkonu a nasazení nejnovější verze CloverDX
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2022 30.06.2022 10:00
Brno - Zeleného II, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.06.2022 27.06.2022 23:59
Brno, Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.06.2022 27.06.2022 23:59
Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka, Brno
nadlimitní Vyhodnoceno 03.06.2022 27.10.2022 15:00
Brno, Útěchovská – výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.06.2022 20.06.2022 23:59
Řečkovický HRáj – projektová dokumentace a stavební práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2022 07.07.2022 12:00
Technická studie "Zastávky MHD - oblast Rosického náměstí"
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2022 17.06.2022 12:00
Zpracování projektového dokumentace a výkon autorského dozoru pro výstavbu v lokalitě ulice Terezy Novákové, k.ú. Řečkovice
podlimitní Zadáno 31.05.2022 07.07.2022 10:00
Osobní vozidlo pro Magistrát města Brna
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2022 07.06.2022 13:30
Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na hřbitově Brně - Židenicích
VZ malého rozsahu Zrušeno 30.05.2022 14.06.2022 23:59
Rámcová smlouva na údržbu a vývoj miniwebů statutárního města Brna – platforma Wordpress
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2022 17.06.2022 10:00
Dělba přepravní práce 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2022 10.06.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016