Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ulice Šámalova – zhotovitel
nadlimitní Zadáno 09.11.2023 12.02.2024 13:00
Fotbalové centrum Brno-Lužánky - zázemí hřiště s umělou trávou
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2023 08.12.2023 10:00
Technická studie „Prodloužení tramvajové trati do Bosonoh“
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.11.2023 20.11.2023 12:00
Aplikační servery pro Statutární město Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2023 15.11.2023 09:00
Dodávka Planetárního knižního skeneru A2+
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2023 15.11.2023 09:00
Klubovny pro děti i seniory v Medlánkách
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2023 31.12.2023 12:00
Rozšíření portů centrálních přepínačů Statutárního města Brna
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2023 15.11.2023 09:00
Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně
nadlimitní Vyhodnoceno 03.11.2023 01.03.2024 15:00
Zajištění provozu redundantní infrastruktury AIS
podlimitní Zadáno 03.11.2023 21.11.2023 10:00
Vyzva_c_14 MO_GP_Komín
nadlimitní Zadáno 03.11.2023 14.11.2023 10:00
Rámcová smlouva na zajištění cestovních služeb a služeb s nimi souvisejících na rok 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2023 19.11.2023 23:59
Průmyslová pračka a průmyslový sušič pro hasiče
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.11.2023 10.11.2023 09:00
Protichemické ochranné oděvy pro hasiče
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2023 10.11.2023 09:00
Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.11.2023 10.11.2023 07:30
Dominikánské nám. 1 v Brně - restaurování 2 ks slunečních hodin na západní straně fasády I. nádvoří
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2023 13.11.2023 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016