Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DEMOLICE OBJEKTU LOMENÁ NA PARCELE 213/1
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2021 16.07.2021 07:30
Projektová dokumentace - Stezka pro pěší na levém břehu řeky Svratky v k.ú. Komín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2021 21.07.2021 12:00
Hluková studie "Bytová výstavba kamenný vrch II"
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2021 12.07.2021 11:00
Oprava a repase foyer na objektu Koliště 43, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2021 30.07.2021 13:30
Oprava nebytového prostoru v 1.PP Moravské nám. 15, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2021 30.07.2021 13:30
Organizačně technické zajištění akce – Koncert „Za boj s Covid. Díky, Brno!“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2021 15.07.2021 23:59
Lomená 48 - vypracování PD na vybrané opravy v objektu, vč. položkových rozpočtů
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.06.2021 20.07.2021 13:30
Mládežnické klubovny pod Bílou horou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2021 16.08.2021 12:00
Husova 12, Dominikánské nám. 1 v Brně, projektové dokumentace na opravu fasády.
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.06.2021 02.07.2021 10:30
Oprava schodů a plochy pod schody před vstupem do MŠ Štolcova 147/51, Brno
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.06.2021 02.07.2021 12:00
Studánka 1 v Brně - oprava sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2021 01.07.2021 13:30
Komplexní servis a zajištění kalibrace prachoměrů, včetně odběrových sond – model Grimm 180
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.06.2021 30.06.2021 23:59
Mateřská škola v lokalitě Západní brána - projektová dokumentace a další služby
podlimitní Hodnocení 17.06.2021 12.07.2021 10:00
Prodloužení hadice vysokotlakého hasícího zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2021 28.06.2021 12:00
Hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasiče
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.06.2021 28.06.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10 20  ››