Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Profesionální termokamery s příslušenstvím pro hasiče
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.06.2021 28.06.2021 12:00
ADAPTACE VÝSTAVY URBANIA PRO OBJEKT BÝVALÉ KÁZNICE V BRNĚ – GRAFICKÁ PRODUKCE
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2021 30.06.2021 12:00
ADAPTACE VÝSTAVY URBANIA PRO OBJEKT BÝVALÉ KÁZNICE V BRNĚ – MOBILIÁŘOVÉ PRVKY
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2021 30.06.2021 12:00
Mobiliář do předsálí a síně Rady města Brna
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.06.2021 24.06.2021 08:00
Zajištění bezpečného přístupu k ICT infrastruktuře prostřednictvím VPN
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.06.2021 23.06.2021 09:00
Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně
nadlimitní Příjem návrhů 14.06.2021 13.09.2021 15:00
Realizace poplachového tísňového a zabezpečovacího systému (PZTS) a dohledového systému (VSS) v bytovém domě Vlhká 179/22, Brno a zajištění záručního servisu
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2021 18.06.2021 11:00
Externí spolupráce k projektovému managementu výstavby chytré čtvrti Špitálka
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2021 23.06.2021 12:00
SŠUM Táborská 185 - MaR a elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021 22.06.2021 13:30
Rekonstrukce IC Zámečnická – výběr zpracovatele projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2021 16.06.2021 09:00
ZŠ Palackého 70 - oprava podlahy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2021 21.06.2021 13:30
Brno, protipovodňová opatření Ponávka – retenční nádrž Řečkovice – vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2021 16.06.2021 07:30
Služby v oblasti podnikové architektury (Enterprise architecture)
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2021 18.06.2021 10:00
ZŠ Sokolova - sanace trhlin klenby v 1.NP
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2021 11.06.2021 10:00
Servis a rozvoj aplikace v prostředí MOSS
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2021 10.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20  ››