Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Strojní zařízení pro údržbu trávníku FS Srbská
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2023 05.06.2023 12:00
Návrh změny ÚPmB – B174_p357_22
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.05.2023 05.06.2023 10:00
Waldorfská škola Brno - Školní lavice z masivního jasanového dřeva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.05.2023 30.05.2023 10:00
Brno, Viniční IB - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.05.2023 30.05.2023 23:59
Studie proveditelnosti odkanalizování a zásobování vodou v území Přízřenice, úsek Moravanské Lány - Modřická
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.05.2023 30.05.2023 23:59
Brno, areál Pisárky – odvodnění dílčích ploch u vjezdové vrátnice
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.05.2023 30.05.2023 23:59
Sety pro prvňáky 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2023 23.05.2023 12:00
Gastro technologie
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2023 22.05.2023 10:00
OBNOVA A ROZVOJ NÁSTROJŮ FLOWMON
nadlimitní Zadáno 10.05.2023 16.06.2023 10:00
Řízení a zajištění bezpečného přístupu koncových zařízení do síťové infrastruktury Magistrátu města Brna
nadlimitní Zadáno 10.05.2023 12.06.2023 10:00
Brno, Kluchova, Zoubkova II – rekonstrukce vodovodu
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.05.2023 23.05.2023 23:59
Oprava a repase oken a dveří - 3.NP na objektu Lipová 18
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2023 19.05.2023 12:00
Výběr technického poradce pro akci „Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“
nadlimitní Zadáno 20.04.2023 22.05.2023 10:00
Brno, U Vlečky I - drobná rekonstrukce na kanalizační síti
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2023 28.04.2023 23:59
Nákup 2 ks požárních automobilů CAS 20 s příslušenstvím
nadlimitní Zadáno 14.04.2023 26.06.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016