Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření systému VDI VMware Horizon
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2022 07.04.2022 10:00
ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů
podlimitní Zadáno 24.02.2022 25.03.2022 10:00
Dodávka materiálů z žuly pro realizaci projektu Brno, Mendlovo náměstí – kanalizace a vodovod
nadlimitní Zadáno 22.02.2022 11.03.2022 10:00
Zkušenosti obyvatel Brna s občanskou participací, 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.02.2022 07.03.2022 12:00
MEDIÁLNÍ NÁKUP - REKLAMNÍ PROSTOR V REGIONÁLNÍCH RÁDIÍCH
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.02.2022 25.02.2022 12:00
Grafické a textové služby - projekty Odboru kultury MMB
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2022 25.02.2022 12:00
Zajištění provozu redundantní infrastruktury AIS
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2022 17.02.2022 10:00
Vyhledávací studie „Cyklostezka do Bosonoh“
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.02.2022 25.02.2022 12:00
Každoroční pořízení a zpracování ortofota a digitálního modelu povrchu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2022 09.02.2022 10:00
Stará radnice v Brně, Mečová 3 - PD celkové obnovy budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2022 16.02.2022 13:30
Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel, 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.01.2022 08.02.2022 12:00
Brno, VDJ Bílá Hora – rekonstrukce elektrické NN přípojky pro objekt
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2022 07.02.2022 23:59
Antigenní testy na detekci SARS-CoV-2
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2022 24.01.2022 00:00
Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně - výběr dodavatele stavebních prací
podlimitní Vyhodnoceno 14.01.2022 16.02.2022 10:00
Park a dětské hřiště pod hvězdami nad GML – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.01.2022 24.01.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016