Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava schodů a plochy pod schody před vstupem do MŠ Štolcova 147/51, Brno
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.06.2021 02.07.2021 12:00
Mateřská škola v lokalitě Západní brána - projektová dokumentace a další služby
podlimitní Zadáno 17.06.2021 12.07.2021 10:00
Prodloužení hadice vysokotlakého hasícího zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2021 28.06.2021 12:00
Hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasiče
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2021 28.06.2021 12:00
Profesionální termokamery s příslušenstvím pro hasiče
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2021 28.06.2021 12:00
ADAPTACE VÝSTAVY URBANIA PRO OBJEKT BÝVALÉ KÁZNICE V BRNĚ – GRAFICKÁ PRODUKCE
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2021 30.06.2021 12:00
ADAPTACE VÝSTAVY URBANIA PRO OBJEKT BÝVALÉ KÁZNICE V BRNĚ – MOBILIÁŘOVÉ PRVKY
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2021 30.06.2021 12:00
Mobiliář do předsálí a síně Rady města Brna
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2021 24.06.2021 08:00
Zajištění bezpečného přístupu k ICT infrastruktuře prostřednictvím VPN
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2021 23.06.2021 09:00
Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně
nadlimitní Vyhodnoceno 14.06.2021 13.09.2021 15:00
Externí spolupráce k projektovému managementu výstavby chytré čtvrti Špitálka
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 23.06.2021 12:00
Brno, ATS Libušino údolí – rekonstrukce stavební části a technologie
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 24.06.2021 23:59
Rekonstrukce IC Zámečnická – výběr zpracovatele projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2021 16.06.2021 09:00
Brno, protipovodňová opatření Ponávka – retenční nádrž Řečkovice – vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2021 16.06.2021 07:30
Služby v oblasti podnikové architektury (Enterprise architecture)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2021 18.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016