Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna 6 ks stožárů osvětlení včetně kabeláže v areálu Waldorfské základní a mateřská školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2020 26.10.2020 12:00
Dodávka a montáž UV lampy na Městském plaveckém stadionu Lužánky
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2020 22.10.2020 08:00
Koupě částí pozemku p. č. 772/1 označených jako pozemky p. č. 772/8 a 772/9, části pozemku p. č. 782/1 označené jako pozemek p. č. 782/15 a pozemků p. č. 772/3 a 786/46, vše v k. ú. Jehnice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.10.2020 08.10.2020 00:00
Brno, Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
podlimitní Hodnocení 05.10.2020 31.03.2021 23:59
Prověřovací studie „Stezka pro pěší a cyklisty v úseku Svratecká-Stránského“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2020 19.10.2020 12:00
Pohyb obyvatel v Brně dle dat mobilního operátora
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.09.2020 12.10.2020 12:00
Servisní podpora a rozvoj AC IDENTITA (IDM)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.09.2020 30.09.2020 15:00
Brno, VDJ Bílá Hora - rekonstrukce elektrické NN přípojky pro objekt
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2020 12.10.2020 23:59
Prověřovací studie „Stezka pro pěší a cyklisty v úseku Sokolova-Vomáčkova - rozšíření“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2020 06.10.2020 12:00
Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dohledu na akci: „Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa“
nadlimitní Zadáno 24.09.2020 29.10.2020 23:59
Školení a konzultace k novým verzím e-Spisu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2020 02.10.2020 10:00
Aktualizace Programu regenerace Městské památkové rezervace Brno pro období 2021 - 2025
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.09.2020 23.09.2020 09:00
Hřiště ve svahu - Nový Lískovec
podlimitní Zadáno 21.09.2020 12.10.2020 12:00
Komunikační kampaň na pokračování propagace destinační značky Brno True Story pro období 2021-2023
nadlimitní Zadáno 17.09.2020 02.11.2020 10:00
Rozhledna s dalekohledem - park Sadová
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.09.2020 30.09.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016