Veřejná zakázka: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně - výběr zpracovatele projektové dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 198
Systémové číslo: P20V00000198
Datum zahájení: 27.11.2020
Nabídku podat do: 14.12.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně - výběr zpracovatele projektové dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace stavebních úprav a výkon autorského dozoru u investiční akce „Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně“.
Účelem stavebních úprav je zpřístupnění areálu vodojemů a vnitřních prostor vodojemů samotných široké veřejnosti. V rámci investiční akce „Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně“ mají být zejména vybudovány nové vstupy do objektů vodojemů, včetně přístupových cest, opěrných zdí, terénních a sadových úprav, provedeny stavební úpravy vnitřních prostor vodojemů související s nově vybudovanými vstupy, včetně komunikačních koridorů, sanace poškozených povrchů, odvodnění, elektroinstalace, požárně bezpečnostního řešení, včetně stavebně technického průzkumu a měření vnitřního prostředí, dále rekonstrukce stávajícího památkově chráněného domku a nadzemních částí vodojemů, nová přípojka NN včetně venkovního osvětlení a vybavení vnějších ploch mobiliářem (lavičky, odpadkové koše) a další nezbytné stavební úpravy za účelem zpřístupnění areálu široké veřejnosti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy