Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provádění stěhovacích prací pro Magistrát města Brna
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2022 08.12.2022 09:00
Brno, Bohunická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, křížení splaškové a dešťové kanalizace v křižovatce Teslova
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2022 15.12.2022 23:59
Offsetové a digitální tiskové práce pro MMB
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.11.2022 05.12.2022 12:00
Technická studie „Studie prodloužení tramvajové trati z Komárova do Modřic, I. etapa“
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.11.2022 09.12.2022 12:00
Audit přístupnosti webové platformy
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2022 06.12.2022 10:00
Služby v oblasti podnikové architektury (Enterprise architecture)
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2022 23.11.2022 10:00
Doplnění licencí nezbytných k rozšíření funkcionalit přestupkového a správního řízení včetně potřebného rozšíření poplatkové agendy DDP
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.11.2022 23.11.2022 10:00
Brno, ČS odpadních vod K 360 Jižní centrum - rekonstrukce objektu
podlimitní Vyhodnoceno 14.11.2022 29.03.2023 23:59
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2022 28.11.2022 23:59
Brno, VDJ Žebětín 1.tl.p. 2x2500 m3 – rekonstrukce stavební části a technologie
mimo režim ZZVZ Zadáno 11.11.2022 30.11.2022 23:59
Brněnský metropolitan 2023–2024
nadlimitní Zadáno 07.11.2022 12.12.2022 10:00
Upgrade síťových prvků Archivu města Brna
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2022 11.11.2022 10:00
Brno, Barvičova – rekonstrukce výtlačného potrubí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2022 16.11.2022 23:59
Brno, VDJ+ATS Barvičova – příhradový stožár pro umístění antén řízení vodárenských objektů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2022 16.11.2022 23:59
Zajištění technické podpory e-spis LITE
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2022 11.11.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016