Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Návrh změny ÚPmB – B343_POR_1_22
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.02.2023 03.03.2023 13:00
Návrh změny ÚPmB – B168_p351_22
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.02.2023 01.03.2023 13:00
Návrh změny ÚPmB – B170_p353_22
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.02.2023 01.03.2023 13:00
Návrh změny ÚPmB – B173_p356_22
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.02.2023 03.03.2023 12:00
Návrh změny ÚPmB B1/19-CM-MČ Brno-Černovice, lokalita na Kaménkách
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.02.2023 03.03.2023 12:00
Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2023 03.03.2023 08:00
REKONSTRUKCE MAR A TECHNOLOGIE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE ZŠ ČEJKOVICKÁ 4339/10, BRNO
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2023 03.03.2023 08:00
Návrh změny ÚPmB - B163_p96_22
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.02.2023 27.02.2023 12:00
Návrh změny ÚPmB - B1/22
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2023 27.02.2023 12:00
Údolní 10 - oprava kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2023 28.02.2023 12:00
Brno, Gajdošova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, zajištění dopravního značení
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2023 21.02.2023 23:59
Brno, Gajdošova, obslužná komunikace – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, zajištění dopravního značení
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2023 21.02.2023 23:59
Oprava stropní desky na objektu Lidická 50 - vyhotovení projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2023 23.02.2023 12:00
Brno, VDJ Palackého vrch 2 x 17 500 m3, VDJ Palackého vrch 5000 m3 – rekonstrukce stavební části a technologie
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.02.2023 16.02.2023 23:59
Obnova centrálních firewallů pro Magistrát města Brna
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.02.2023 09.02.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016