Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dělba přepravní práce 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2022 10.06.2022 12:00
Stavební úpravy atria a navazujících ploch Waldorfské školy Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace– výukové prvky B
podlimitní Hodnocení 25.05.2022 13.06.2022 09:00
Monitoring odvodňovacích a pozorovacích vrtů k.ú. Bystrc
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2022 13.06.2022 13:30
MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení
podlimitní Hodnocení 23.05.2022 29.06.2022 12:00
REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN, SO523-KOTELNA
podlimitní Hodnocení 20.05.2022 10.06.2022 09:00
Oprava objektu - "Život organický a anorganický" při ulici Renneská třída 417/41 v Brně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.05.2022 08.06.2022 12:00
Mobilní hlasové a datové služby pro statutární město Brno, městské části města Brna a organizace města Brna
nadlimitní Příjem nabídek 19.05.2022 04.07.2022 10:00
Digitální povodňové plány pro 22 MČ Brna
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.05.2022 25.05.2022 10:00
Běhounská 17, Brno - oprava volného bytu č.4A
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2022 30.05.2022 13:30
Dominikánské nám.1 v Brně - oprava místností č. 8 a 7a
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2022 27.05.2022 13:30
Oprava oplocení - areál TJ Moravan, k.ú. Veveří
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2022 06.06.2022 13:30
Ošetření vybraných památných stromů v městě Brně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.05.2022 20.05.2022 23:59
Koncese: Provozovatel Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně II
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2022 11.07.2022 10:00
Konvektomat s příslušenstvím pro kuchyň Magistrátu města Brna
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2022 25.05.2022 08:00
Modernizace ubytovny Lomená 48
podlimitní Hodnocení 11.05.2022 22.06.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016