Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kancelářský nábytek pro Magistrát města Brna
podlimitní Hodnocení 22.12.2022 10.01.2023 08:00
Solnični 12 v Brně - projektová dokumentace na změnu užívání objektu
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.12.2022 31.01.2023 13:30
Dominikánské nám. 1, sál Rady - akustické závěsy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.12.2022 19.12.2022 06:00
Oázy zeleně v Řečkovicích a Medlánkách
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.12.2022 20.01.2023 12:00
Provádění stěhovacích prací pro Magistrát města Brna
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.11.2022 08.12.2022 09:00
Brno, Bohunická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, křížení splaškové a dešťové kanalizace v křižovatce Teslova
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2022 15.12.2022 23:59
Offsetové a digitální tiskové práce pro MMB
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.11.2022 05.12.2022 12:00
Technická studie „Studie prodloužení tramvajové trati z Komárova do Modřic, I. etapa“
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.11.2022 09.12.2022 12:00
Audit přístupnosti webové platformy
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2022 06.12.2022 10:00
Služby v oblasti podnikové architektury (Enterprise architecture)
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2022 23.11.2022 10:00
Doplnění licencí nezbytných k rozšíření funkcionalit přestupkového a správního řízení včetně potřebného rozšíření poplatkové agendy DDP
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.11.2022 23.11.2022 10:00
Brno, ČS odpadních vod K 360 Jižní centrum - rekonstrukce objektu
podlimitní Hodnocení kvalifikace 14.11.2022 08.12.2022 23:59
Brno, ČS Lesná – rekonstrukce stavební části a technologie
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2022 28.11.2022 23:59
Brno, VDJ Žebětín 1.tl.p. 2x2500 m3 – rekonstrukce stavební části a technologie
mimo režim ZZVZ Zadáno 11.11.2022 30.11.2022 23:59
Brněnský metropolitan 2023–2024
nadlimitní Hodnocení 07.11.2022 12.12.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016