Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Školení a konzultace k novým verzím e-Spisu
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2023 21.11.2023 10:00
Pořízení licencí GINIS Standard a GINIS Express SQL
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2023 20.11.2023 09:00
Zpracování projektové dokumentace Solniční 12 - rekonstrukce objektu
podlimitní Příjem nabídek 10.11.2023 05.01.2024 09:00
Vyhledávací studie „Cyklodoprava v lokalitě Šumavská“
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2023 24.11.2023 12:00
Integrace ICZ e-spis LITE s IS Zápis do škol
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2023 16.11.2023 09:00
Odstranění staveb v areálu bývalého Dřevopodniku, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2023 30.11.2023 12:00
Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ulice Šámalova – zhotovitel
nadlimitní Příjem nabídek 09.11.2023 15.01.2024 10:00
Fotbalové centrum Brno-Lužánky - zázemí hřiště s umělou trávou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2023 08.12.2023 10:00
Technická studie „Prodloužení tramvajové trati do Bosonoh“
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.11.2023 20.11.2023 12:00
Aplikační servery pro Statutární město Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2023 15.11.2023 09:00
Dodávka Planetárního knižního skeneru A2+
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2023 15.11.2023 09:00
Klubovny pro děti i seniory v Medlánkách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.11.2023 31.12.2023 12:00
Rozšíření portů centrálních přepínačů Statutárního města Brna
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2023 15.11.2023 09:00
Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně
nadlimitní Příjem návrhů 03.11.2023 01.03.2024 15:00
Zajištění provozu redundantní infrastruktury AIS
podlimitní Hodnocení 03.11.2023 21.11.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016