Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Husova 5 v Brně - oprava sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2020 14.10.2020 13:30
Josefská 21 - oprava hlavního elektroměrového rozvaděče a domovního vedení ve společných prostorách
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2020 16.10.2020 13:30
Dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami
podlimitní Hodnocení 02.10.2020 19.11.2020 14:00
Prověřovací studie „Stezka pro pěší a cyklisty v úseku Svratecká-Stránského“
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.10.2020 19.10.2020 12:00
ZUŠ Charbulova 84 - oprava střechy
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.10.2020 15.10.2020 13:30
Pohyb obyvatel v Brně dle dat mobilního operátora
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.09.2020 12.10.2020 12:00
Pasportizace a aktualizace lokalit typu brownfields bez majetkové účasti statutárního města Brna a vyhledávací studie nově vzniklých brownfieldů
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.09.2020 19.10.2020 12:00
Termokamera s příslušenstvím pro hasiče
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.09.2020 07.10.2020 10:00
Mobilní měřicí přístroj s příslušenstvím pro hasiče
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.09.2020 07.10.2020 10:00
Poskytování pracovnělékařských služeb pro MMB
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2020 07.10.2020 14:30
Husova 5 v Brně - stavební opravy.
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2020 02.10.2020 13:30
Brno, VDJ Bílá Hora - rekonstrukce elektrické NN přípojky pro objekt
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2020 12.10.2020 23:59
Veletržní 19 - oprava oken
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2020 05.10.2020 13:30
Prověřovací studie „Stezka pro pěší a cyklisty v úseku Sokolova-Vomáčkova - rozšíření“
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2020 06.10.2020 12:00
Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dohledu na akci: „Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa“
nadlimitní Hodnocení 24.09.2020 29.10.2020 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››