Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dopravně technická studie „Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy – ulice Jemelkova“
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2022 16.09.2022 12:00
Brno, Primární kolektor – napojení ovládacích klapek etapa II, etapa III
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2022 16.09.2022 23:59
Obnova maintenance CloverCARE
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2022 07.09.2022 10:00
Jazykové kurzy pro zaměstnance MMB
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.08.2022 08.09.2022 13:30
Brno, Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2022 12.09.2022 23:59
Brno, Primární kolektor – rekonstrukce vodovodu, etapa IV
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.08.2022 08.09.2022 23:59
Zajištění skalních svahů, ulice Kamenná
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2022 09.09.2022 11:00
Rekonstrukce Měnínské brány – výběr zpracovatele projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.08.2022 01.09.2022 10:00
Obnova řídicích systémů, rozvaděčů a elektro rozvodů na čerpacích stanicích odpadních vod Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2022 19.09.2022 23:59
Pítka v Brně
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.08.2022 19.09.2022 12:00
Revize požárních hasících přístrojů a hydrantů v objektech ve správě Odboru správy majetku MMB
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2022 08.09.2022 13:30
Bentley Select – program podpory SW produktů Bentley
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2022 25.08.2022 10:00
Kulturní potřeby obyvatelstva města Brna
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2022 05.09.2022 12:00
Brno, ČS Bystrc – rekonstrukce stavební části a technologie, náhradní výsadba
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2022 31.08.2022 23:59
Koniklecový chodníček na Kamenném vrchu – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.08.2022 26.09.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016