Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Osobní ochranné prostředky – filtrační polomasky (respirátory) třídy FFP2 pro Magistrát města Brna II
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2021 03.09.2021 09:00
Počty přítomného obyvatelstva od mobilního operátora
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.08.2021 20.09.2021 12:00
Mládežnické klubovny pod Bílou horou
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2021 11.10.2021 12:00
Síťová infrastruktura pro redundantní AIS
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2021 31.08.2021 09:00
Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná
podlimitní Zadáno 19.08.2021 09.09.2021 12:00
Dopravně technická studie „Dolní louky, parkoviště pro ZOO a navazující aktivity - Kníničky“
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.08.2021 31.08.2021 12:00
Oprava dlažby na horní zahradě MŠ Veslařská 350/256, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.08.2021 24.08.2021 12:00
Oprava schodů a plochy pod schody před vstupem do MŠ Štolcova 147/51, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.08.2021 24.08.2021 12:00
„Projektová dokumentace – Stezka pro pěší na levém břehu řeky Svratky v k.ú. Komín“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.08.2021 31.08.2021 12:00
Bratislavská 68 - PD na opravu jižního křídla střechy II
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2021 01.09.2021 10:30
Hudební nástroje - el. piana
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2021 31.08.2021 14:00
Motorické prvky
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2021 31.08.2021 14:00
Nábytek a technické vybavení
podlimitní Zadáno 04.08.2021 06.09.2021 17:00
Novostavba mateřské školy, Brno-Soběšice – vnitřní vybavení
podlimitní Zadávání 04.08.2021
Dopravní výchova žáků základních škol v Brně
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2021 30.08.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016