Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka vřetenové sekačky
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2022 26.09.2022 12:00
Oprava vnějších otvorů bytového domu Radnická 5, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2022 27.09.2022 13:30
Brno, Hlinky - rekonstrukce vodovodu, úsek tramvajová zastávka Lipová
podlimitní Vyhodnoceno 12.09.2022 17.02.2023 23:59
Brno, Domov pro seniory Kociánka – prodloužení vodovodního řadu
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.09.2022 26.09.2022 23:59
Oprava střešního pláště na Základní škole Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace – zhotovení projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2022 19.09.2022 17:00
Genderový audit Magistrátu města Brna
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.09.2022 16.09.2022 12:00
Předprostor Domu umění a park Koliště I
nadlimitní Vyhodnoceno 09.09.2022 28.11.2022 12:00
Dominikánské nám. 3 v Brně - výměna výtahu II
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2022 29.09.2022 13:30
Revitalizace předprostor Kounicova-Šumavská
podlimitní Zadáno 07.09.2022 30.09.2022 10:00
Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova 14, ulice Střední – projektová dokumentace a další služby
nadlimitní Zadáno 07.09.2022 10.10.2022 10:00
Gastro zařízení pro kuchyni Magistrátu města Brna
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2022 14.09.2022 08:00
Stavební práce související s umístěním měřící stanice Komárov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2022 18.09.2022 23:59
Modul výměny dokumentů pro e-spis
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2022 09.09.2022 09:00
Dopravně technická studie „Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy – ulice Jemelkova“
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2022 16.09.2022 12:00
Brno, Primární kolektor – napojení ovládacích klapek etapa II, etapa III
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2022 16.09.2022 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016