Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace Solniční 12 - rekonstrukce objektu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1100
Systémové číslo: P23V00000115
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.11.2023
Nabídku podat do: 08.01.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace Solniční 12 - rekonstrukce objektu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně soupisu prací dle přiložené studie na změnu využití objektu, varianta C, včetně souvisejících průzkumů a sond. Součástí předmětu plnění je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na uvedenou akci, a autorský dozor (AD) při vlastní realizaci akce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků